Hasan Kiriş – Segah Buselik (Klasik Takım ve Şarkılar)

ESERLER

1. Segâhbûselik Peşrev
Müzik: Hasan Kiriş
2. Segâhbûselik Birinci Beste – Gerçi âlem halkına hükm-i revân tîr-i aşk
Müzik: Hasan Kiriş Söz: Baki
3. Segâhbûselik İkinci Beste – Ol ki her sa’at gülerdi çeşm-i giryânım görüp
Müzik: Hasan Kiriş Söz: Fuzuli
4. Segâhbûselik Ağır Semai – Olur kaddüm dütâ aşkın yolunda bir belâ görgeç
Müzik: Hasan Kiriş Söz: Fuzuli
5. Segâhbûselik Yürük Semai – Seyr kıl, gör kim gülistanın ne âbütâbı var
Müzik: Hasan Kiriş Söz: Fuzuli
6. Segâhbûselik Saz Semaisi
Müzik: Hasan Kiriş
7. Segâhbûselik Şarkı – Şifâ-yı vasl-ı kadrin hicr ile bîmâr olandan sor
Müzik: Hasan Kiriş Söz: Fuzuli
8. Segâhbûselik Şarkı – Bu tatsız gecede yaprak gibi dalından
Söz,Müzik: Hasan Kiriş
9. Segâhbûselik Şarkı – Gel sevgili gel sineme hançer gibi saplan
Müzik: Hasan Kiriş Söz: Mehmet Uğur Özakalın

Albüm Açıklaması