Jan Porvas

Jan Porvas

Hüseyin Hazreti, 1984’de İran’ın Tebriz şehrinde Ehl-i Hak bir ailede dünyaya geldi. Daha sonra Can (Jan) Porvas adı ile sanat ve batıni yolculuğuna başladı. 6 yaşında Nagara ile müziğe başlayan Can, elektronik seslere olan aşırı ilgisinden dolayı Klavye ile müzik yolculuğuna devam etmiştir. O zamanlar İran’daki sanata olan baskıdan dolayı müzik eğitimi ve çalışmaları evlerde usta-çırak şeklinde daha yaygındı. Can, bu şekilde müziğin önderlerinden feyz alarak Azerbaycan klasik müziklerini öğrenmeye başladı. 10 yaşlarında ise ilk bestesini yapmıştı. 17 yaşından itibaren profesyonel olarak farklı müzik gruplarında Klavye çalarak sanat yolculuğuna devam etmiştir.
Can, ablasının eşi olan usta sanatçı Cavit Murtezaoğlu ile tanıştıktan sonra müziğin felsefesini de öğrenmeye başlamış, batıni ve tasavvuf müziğine ilgisi artarak devam etmiştir. İran’da, inancından ve Cavit Murtezaoğlu ile çalışmalarından dolayı sahne yasağı olan Can, yine İran’daki sanata olan baskı ve ona getirilen yasaklardan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan usta sanatçı Cavit Murtezaoğlu’nun yanına gelerek İstanbul’da usta-çırak eğitimine başlamıştır. Bunun doğrultusunda Ehl-i Hak inancında çok önemli yeri olan müzik enstrümanları, Tenbur ve Def (Erbane) öğrenmeye karar vermiştir.
İstanbul’da yaşadığı zamanda 50’den fazla öğrencisi olmuş ve onların bir çoğu Can ile başladıkları bu müzik yolculuklarına devam etmektedirler.
Katıldığı profesyonel projelerden Cavit Murtezaoğlu ve Virtüözler,Tebrizden Torosa , Bayrek Kuşçuoğlu ve Rezbar albümlerinde , editör ve sanatçı olarak yer almıştır.
2016 yılında mülteci olarak Amerika Birleşik Devletlerine taşınmak zorunda kalan Can, müzik çalışmalarına devam ederek eşi Tovas Porvas’la birlikte temelleri İstanbulda atılmış olan Tora’dan müzik grubu ile Amerika’da, Treefort Festival, California World Festival, World Village Festival, İdaho Shakespeare gibi müzik festivallerine katılarak büyük ilgi görmüştür ve tüm bu çalışmaların harmanı olarak temelleri yine Türkiye’de atılmış olan “Yar Kapısı” projesi bu yolculuğun beraberinde ortaya çıkmıştır
Can için müzik, duygu ve düşün sese dönüşmüş halidir ve her insanın, gerek kendine gerek düşüncesine yoğunlaşmasında bir araç ve ruhun o düş yolculuğunda yetkinlik kazanmasıdır.
İçsel müzik, ismininde barındırdığı gibi insanın içselliği ve ruhuna direk bağlı olan, içindeki ruhsal gelişime öncelik vererek, insanı kendisi ile bu anlamda temasa geçiren ve ruhani duygularını öne çıkaran bir müzik tarzıdır.
İçsel müzik, batıni ve spiritüel yolculuğunda, yaşadığın ruh halinden, duygulardan oluşup seni ebedi aşka ve bütünlüğe götüren bir müziktir. İçsel müziğin özelliklerinden birisi de onda kullanılan müzik enstrümanları ve kullanım şeklidir. Nasıl ki her insanın kendisine özgü karakteri ve kültürü var ise her enstrümanında kendine özgü bir karakteri ve yaranış felsefesi vardır.Bu nedenle enstrümanlardan çıkan sesin tonu ve rengi, her müzik tarzında olduğu gibi içsel müzikte’de önem taşımaktadır.

Kategoriler: , .

Albüm Açıklaması