Mehmet Sabir Karger – Türk Dünyasından Atatürk’e Şükran

1. ATATÜRK’E ŞÜKRAN
Söz/Beste: Mehmet Sabir Karger

2. NEVÂİ GAZELİ SORANG ‘’SORUN’’
Gazel: Emir Alişir Nevâi / Beste: Anonim

3. MEVLANA ’’BEN TÜRK’ÜM DİYOR’’
Şiir: Mevlânâ/Beste: Mehmet Sabir Karger

4. TÜRKİSTAN
Söz/Beste: Mehmet Sabir Karger

5. BABÜR GAZELİ, BOLMASA
Şiir: Bâbür Şah/Beste: Mehmet Sabir Karger

6. BİDİL GAZELİ, NİMİ
Gazel: Abulmuani Mirza Abdülkadir Bidil/Beste: Anonim

7. MAHTUM KULU GAZELİ, FAŞ EDER SENİ
Şiir: Mahtumkulu Faraği/Beste: Mehmet Sabir Karger

8. EY GÜZEL KIRIM
Söz/Beste: Anonim

9. GARİP ŞAHSENEM’DEN, OĞLUM
Şiir/Beste: Anonim

10. NEVAİ GAZEL, SABAH YETSENG
Şiir: Emir Alişir Nevâî/Beste: Anonim

11. JILDIZIM
Söz/Beste: Anonim

12. YÂRİM VAR
Söz/Beste: Mehmet Sabir Karger

13. ELBEK ŞİİRİ ’’TİL’’
Şiir: Maşrık Yunus Elbek/Beste: Mehmet Sabir Karger

14. MEŞREB GAZELİ, MESTANELERGE
Şiir: Baba Rehim Meşreb/Beste: Anonim

15. NEVAİ GAZELİ, KÖNGÜL
Şiir: Alişir Nevâî/Beste: Anonim

16. AKGİNE
Söz/Beste: Mehmet Sabir Karger