Ahenk Müzik

Osman Aksu
Türk Müziği Hocası,
Kanun ve Santur sanatçısı,
Bestekâr, Şair, Yazar, Ressam,
Mali Müşavir, Akademisyen

Osman Aksu, Trabzon’da, 27.01.1938 tarihinde doğdu, Babası Süleyman Razi, annesi Emine Beyhan’dır. İlkokulu İskenderpaşa ilkokulunda, orta ve lise tahsilini Trabzon Lisesinde. Yüksek tahsilini l.Ü.lktisat Fakültesinde yaptı. Tuzla piyade okulunda başladığı askerlik görevi sonrası 1,5 yıllık kıta hizmetini, teğmen olarak Trabzon’da tamamladı.
1965 yılında Trabzon liman İşletmesinde çalışmaya başladı. 15 Yıllık hizmeti takiben çocuklarının tahsili için 1980 yılında İstanbul’a taşındı.
ISMMMO mensubu olarak 1990-2000 yılları arasında Mali Müşavirlik Börosu açarak aktif olarak mesleğini icra etti.

Bu alandaki mesleki çalışmalarına, 2008 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İngilizce işletme bölümünde 7 yıl boyunca ,Finansal muhasebe dersleri vererek devam etti.

1955 yılında katıldığı Trabzon Türk Mûsıkisi Derneği hocalarından Mehmet Erkmen ve Temel Şükrü Doğru’dan müsıki meşk etti.
Derneğin üyeleri arasında Teoman Önaldı. Kenan Yomralı gibi değerli müzisyenler de yer alıyordu. Ayrıca Ahmet Selim Teymur hocadan müsıki dersleri aldı. Üniversite yıllarında Şef Dr. Abidin Gerçeker yönetimindeki Üniversite Koro’suna korist olarak katıldı. Dayısı Cihangir Camii imamı Neyzen Mustafa Tüzün’ün 60 ‘lı yıllarda tertiplediği müsıki toplantılarına katıldı. Zeki Arif Ataergin, Haydar Tatlıyay, Rıdvan Lale gibi üstadlarla tanıştı.
1965-80 yıllan arasında görevli olarak gittiği Trabzon’da yerel müsiki çalışmalarına katıldı. Daha sonra temelli olarak döndüğü İstanbul’da, 1982 yılından itibaren, Anadolu Yakası Müzisyenler Derneğinde tam 25 yıl Nuri Şenneyli ve İsmail Şençalar Hocalardan kanun ve fasıl dersleri alarak bilgisini arttırdı.
1984-1989 yılları arasında Rebabi-bestekâr Sabahaddin Volkan Beyle birlikte birçok meşk toplantısına katıldı. Bu çalışmalar her Cuma akşamı bir evde tamamıyla klasik bir faslın icrası şeklinde yapılıyordu.
Udi Cahit Gözkân hocanın musiki toplantılarına katıldı. Her hafta Hocanın evinde yapılan müsıki toplantıları tam manasıyla tanınmış müzisyenlerin katıldığı çok kaliteli icraları ihtiva ediyordu.
1990 yılında intisap ettiği Galata Mevlevileri Mistik Müzik ve Semâ Grubu’nun kanun sanatçısı olarak dış ülkelerdeki birçok konser ve semâ törenlerine katıldı. Grubun plâk ve Cd kayıtlarına katıldı.
Mevlevi grubundaki görevinin yanı sıra, Anadolu Yakası Müzisyen ve Müziksevenler Derneğinde yapmakta bulunduğu Nazariyat ve repertuar hocalığının yanısıra, yönettiği dernek korosu ile muhtelif (1995-2003 arası) konserler verdi.
Çeşitli Amerikan Üniversitelerinde; (University Of Maryland, Duke University, University of North Carolina, NC State University, University of Arkansas) konferans ve konserler verdi. 2007 yılında gittiği Kuzey Amerika’da (Michigan-Wisconsin-İllinois-Minnesota şehirlerinde) yönettiği Semâ grubu ile Semâ törenlerini başarı ile icra etti.
istanbul’da çalıştırdığı bazı toplulukların isimleri:

*İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti,
*Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği, TSM çalışmalarını 10 yıl devam ettirdi.
*Kâzım Karabekir Kültür Merkezi,
* Feneryolu gönüllü evinde aktif TSM şeflik görevini yaptı.
*Kadıköy Ramazan Calay Atölye/ Sanat salonunda her Cuma muhtelif fasıllar yönetmektedir.
Bestekârlık alanındaki çalışmaları da ilgi görmüş olup, Türk Müsıkisinin pek çok formunda besteleri bulunmaktadır. Muhtelif şarkı ve saz eserleri besteledi. Bunların yanısıra Türk Müsıkisinin en büyük formu olan Mevlevi Ayini için: “Suzidil makamında Mevlevi Ayin” besteledi.
Genelkurmay Başkanlığının açtığı bir yarışma için Çanakkale Savaşlarını konu alan müzik ve metinleri de kendisine ait olan, ses ve Işık gösterisi senaryosunu hazırladı.
Galata Mevlevihânesi, Hollanda ve ABD de 1997-2006 yıllarında açmış olduğu 11 adet resim sergisinde, çalışma ürünü olan resimlerinin birçoğu yerli ve yabancı resim meraklılarının koleksiyonlarında yerlerini almıştır.
3 kız evladı ve 2 erkek torun sahibi olup, kızları, konservatuar (İTÛj mezunu olup, babalarının yolunda müsıkimize hizmet etmektedirler.