Nevid Müsmir

Nevid Müsmir 1979’de İran’ın Marağa kentinde doğdu. Nevid Müsmir Azerbaycan Eğitim Üniversitesi inşaat mühendisi bölümü mezunudur. Babası Azerbaycan şairlerinden olup ney çalmaktadır. Babasının sanatla ilgilenmesi onun da çocukluğundan itibaren Orta Doğu halklarının (Türk, Fars ve Arap) müziğiyle tanışmasına sebep olmuştur. 1997’den itibaren müzik öğrenimini İran sazı olan setar’ı öğrnemekle başlar. Tendir (Kuzey Horasan Dütarı), Tamdıra (Türkmen Dütarı) ve Temire (Ehl-ihak Tanburu) ile tanışması onun etnik müzikle ilgilenmesine yol açar.

Doğunun geleneksel müziğinin en orginal türlerinden olan Türk Makam – Aşık müziğindeki sesler ve ritmlerin çekiciliği, sonsuz repertuarı ve ayrıca Klasik Doğu müziğinin sınırlatıcı özelliklerden uzak olması, onun bu çeşit müziklere ilgi duymasına sebep olmuştur. O`na göre, doğu müziğinin tüm güzellikleri bu tür müziğe yansımıştır. Şiir kalıplarının çeşitliliği, makamların rengarenk olması ve yeni makamlar yaratma serbestliği, insan hayatının tüm boyutlarını konu eden şiirsel anlatımların, onunla ilintili ritmlerin, form ve içerik çeşitliliği onun doğu müziğiyle ilgilenmesine yol açmıştır. Buarada özellikle bağlamaya ilgili duymuştur. Bağlamanın farklı nağmelerin icrasındaki esnekliği ve latif ve sıcak sesinden dolayı bu sazı tercih etmiştir.

Sazların elde edilmesindeki sorunlar, bizzat kurslara katılma imkanının bulunmaması ve söz konusu insterümanların teknik özellikleriyle tanışmasını sağlayacak görsel malzemelerin bulunmaması, onu Azerbaycan’da yaygın olan insterümanların formunu değiştirmeye ve dinleme metoduyla öğrenmeye itmiştir. Bu sayede kendine özgü birçok tezene vurma ve parmak vurma tekniğini, mevcut tekniklere kazandırmayı başarmıştır. 1999’dan itibaren bağlama öğrenmeyi ve ozanlık sanatının ayrılmazı parçası olan çalıp söyleme geleneğine başlamıştır. Bağlamanın İran’da yeni bir saz olmasına karşın tezenesiz icra tekniklerine (Şelpe) yeniler eklemeyi de başarmış ve 2006 ve 2008 yıllarında geçirilen İTÜ Bağlama Günleri`nde bu teknikleri icra etmiştir.

2006’dan itibaren kimi öğrencilerinin katılımıyla “Türkman Müzik Topluluğu”nu kurmuş ve birçok projeye imza atmıştır. Halk müziği hazinesinden derlediği bazı parçalar, TRT müzik repertuarına eklenmiştir. Nevid halk müziğinden türküler derlemekle yanaşı Horasan, Anadolu ve Azerbaycan tasavvuf ve halk müziğini temel alarak besteler yapmaya da gayret etmiştir. Nesimi, Nebati, Seyit Azim Şirvani ve Fuzüli’nin birçok şiirine besteler yapmış ve genç kuşakların geçmiş mirasımızla tınışmamızı sağlamıştır.

Canlı konserler vermeyi yeğlenen Nevid’in şu ana kadar “Hak Çelebim”ve Ağış isimli adlı iki solu albümü bulunmaktadır.

& & & &

Nevid Müsmir was born to a Turkic family in Maraghe, Iran in 1979. His father, Davud Musmir is an Azerbaijani poet, Sufi mystic and a ney musician.

Nevid was initiated to the music and poetry of the Middle Eastern people (Turkish, Persian and Arabic) at an early age through his father’s music and poetry. He developed a deep appreciation and understanding of humanism,a love of wisdom and a keen perception of divine reality. These formed the core of Nevid’s life and musical conception as a composer.

Nevid started studying setar, a Sufi musical instrument, in 1997. He also developed knowledge and skills on various traditional Turkish instruments such as temdir, tamdira (Dutar) and temire (tanbur). Nevid is deeply attached to the Turkish traditional instrument ‘baglama’. The refined and warm sounds of this instrument and the flexibility it offers to the performers have been the main factors for Nevid to choose it as his main instrument.

Nevid has a passionate attraction towards TurkishMaqam or Ashik music (Ashik means `one who is in love` and by love ‘love for the Divine Reality’ is meant.) Nevid thinks that Ashik music is immensely rich in its sounds, melodies and melodical fragments, as well as its scales and rhythms; and presents endless opportunities to him in composing the poetry to talk to the heart and soul of his listeners. Nevid prefers live performances as his music allows a rich form of poetic and musical communication between the performers and their audience.

Kategoriler: , .