Taner Tanışman

TANER TANIŞMAN
Taner Tanışman 1981 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokul çağından itibaren öncellikle bağlama daha sonra sırasıyla dilli kaval, mey ve zurna ile tanıştı. Meslek hayatına kendisi de müzisyen olan babasından feyiz alarak başladı. Küçük yaştan itibaren, Binali Selman başta olmak üzere birçok özellikli müzisyeni dinledi ve araştırdı. Daha çocuk yaşta, düğünlerde zurna çalmaya başlamış ve aynı dönemler Türk Folklor Kurumu’nda icracı olmuştur. Daha sonra, çeşitli kurum ve kuruluşlarda, gerek yurt içi gerek yurt dışı birçok organizasyonlarda yer almıştır. 2007 yılında Sakarya Üniversitesinde yapılan, mey ve zurnanın geçmişi ve geleceğini konu alan bir tez çalışmasına konu olmuştur.2011 Erzurum kış olipiyatları kapsamında yer alan Anadolu Ateşi grubuna mey ve zurna ile eşlik etmiştir. Genç yaşına rağmen kendinden yaşça küçük veya büyük birçok kişiye mey ve zurna konusunda feyiz vermiştir. İlk albüm çalışmasını Deniz Selman’la birlikte 2006 senesinde yapmış, birçok albümde de icrasıyla yer almıştır.

Taner Tanışman was born in 1981,in İstanbul.Since primary school,he played the bağlama,end-blown flute,mey and shrill-pipe respectively.His father was also a musician and Taner Tanışman was enlightened by his father.Since his childhood,Taner Tanışman listened and explored many musicians first and the foremost Binali Selman.When he was a child he played shrill-pipe at wedding ceremonies and in the same periods he performed in Turkish folklore foundation.After that,he took part in various institutions and foundations,also in domestic and foreign organizations.
In 2007,he became a thesis subject which concerns the future and background of mey and shrill-pipe.In 2011 he performed at Erzurum winter olympics,with ”Anadolu Ateşi” dance group.Although he’s young,he enlightened many people with his art.He released his first album with Deniz Selman in 2006 and he performed in many albums.

TANER TANIŞMAN
Firstly I want to say hello sincerely.A musician’s love begins when he is five and ten.Taner has been interested in shrill-pipe and drum since his childhood.He listened the antecedents carefully and he reflected their style and larynx in his own works.He developed our rich folklore with his investigations and studies.
With a unique dialect…
When I listen to Taner,I lost myself in thought.He unites us with our fathers’ souls.He makes us remember our hometown.That is,Taner turns into us,we turn into Taner.He makes us feel the spirit of deceased Binali Selman.To sum up,you loose yourself in the deep taste of Taner’s breath and fingers.Glad you exist my brother, I love you.

Kategoriler: , .